Værd at vide om C-Muld

Hold naturen ren – brug champignonmuld som gødning i have. Champingnonmuld er et naturprodukt, bestående af hestegødning, halm og spagnum. Mulden er brugt en enkelt gang til dyrkning af champignon. Herefter dampkoges den op til 70-80 grader varme i 10-12 timer. Derfor er vores champignonsmuld fri for sygdomme og ukrudt.

Champignonmuld har i mange år været anvendt som jordforbedringsmiddel, da det i modsætning til alternative muligheder, er et behageligt materiale at arbejde med – uden risiko for fx ammoniakudvinding. Først de senere år er man også blevet bevist om det høje næringsindhold.

Champignonmuld har et omfangsrigt og alsidig næringsindhold – så ved at blande det i almindeligt havejord, er man sikret mod eventuelle  mangler af enkelte næringsstoffer. For at opnå samme mængde næring ved indkøb af andre naturgødninger – som fx ved gammeldags staldgødning – ville der skulle et betydeligt større indkøb til.

Gødninger baseret på den levende natur har mange gode egenskaber og nyttige virkninger: Den gør almindeligt havejord mere muldrig og fremmer bakterielivet i jorden. Lerjord bliver varmere og mere bekvem at arbejde med – sandjord bliver mere vandholdig. Mens andre naturlige gødningsmuligheder, som staldgødning og kompost, kan indeholde rester af syge planter eller frø af ukrudt, er campignonmuld helt fri for disse ting.

Champignonmuld har en let fugtig, fin substans og støver ikke. Er desuden lugtfri og optages fuldstændig i jorden – og kan med fordel bruges i enhver havesammenhæng, hvor man ønsker at give sine afgrøder de allerbedste betingelser. Det kan fx være i forbindelse med:

Drivhuset
Ved klargøring i foråret lægges et lag champignonmuld på ca 10-15 cm ovenpå det eksisterende jord. Det hele sammenblandes i cirka en spades dybde.

Forbedring af almindelig havejord
Hvis din havejord er meget sandet eller leret, kan du forbedre den væsentligt ved at iblande champignonmuld. Tilsæt dog højst 20% champignonmuld til din almindelige havejord, når du laver din plante-blanding.

Afdækning i blomsterbede og hæk
Bred et ca. 5 cm tykt lag champignonmuld ud i blomsterbede eller ved hækbeplantning. Afdækningen af jorden forbedrer dens struktur og gør den lettere at arbejde med. Desuden hæmmer en afdækning forekomst af ukrudt og mindsker behovet for vanding.

Græsplæner
Ved anlægges af en helt ny græsplæne anbefaler vi at sprede et jævnt lag af champignonmuld ud over hele arealet og herefter blande det med jorden. Ved en græsplæne på ca. 500 m2 bruges 12-15 m3. Er jorden meget sandet eller leret bruges op til det dobbelte.
Eksisterende græsplæner kan med fordel top-dresses. Strø max. 0,5-1 cm champignonmuld jævnt ud over hele plænen – og max 1-2 gange om foråret. Bemærk: Der skal altid være grønne spire inden champignonmulden må strøs ud!

Vinterdækning
Brug campignonmuld til at beskytte sarte roser og stedesegrønt hele vinteren. Mulden holder dels jorden lun og virker senere som føde til bl.a. regnorme.