C-Muld

C-muld er et naturprodukt, bestående af ren hestegødning, halm og spagnum, komposten er blevet brugt en enkelt gang til dyrkning af champignon, derefter dampkogt op til 70-80 grader varme i 10-12 timer og derfor sygdoms- og ukrudtsfri.

C-muld bruges i enhver urtehave, hvor man ønsker fine rene afgrøder. 

C-muld  bruges i drivhuset om foråret inden man planter. Der lægges et lag C-muld på 10-15 cm. ud og iblandes med jorden. Vand godt inden der plantes i drivhuset.

C-muld  bruges til vinterdækning af roser og stedsegrønt, komposten  holder jorden varm og giver senere føde til regnorme. 

C-muld  bruges til afdækning om blomsterbed og hæk beplantninger.

C-muld  strøes ud i ca. 5cm tykt lag såvel i gamle og nye haver. 

C-muld er faktisk lugtfri og optages fuldstændig af jorden. Dejlig fugtig og fin substans, der ikke støver. 

C-muldbruges før anlægning af ny Græsplæner (ca. 500 m2)bør man anvende 12-15 m3 C-muld, der spredes jævnt ud og derefter blandes i jorden. Er jorden meget sandet eller leret bruges indtil det dobbelte. 

Vil man top-dresse græsplænen, må man kun strø ca. 0,5-1 cm C-muld jævnt ud over plænen 1 til 2 gange om foråret. (der skal altid være grønne spire) 

Ved plantning må man højst bruge 20 % C-muld i jordblandingen. 

Man har størst glæde af C-muld i sandet eller leret jord. 

C-muld har et alsidige næringsindhold sikrer mod udtalt mangel på et enkelt stof, virker over lang tid. Man må heller ikke glemme, at gødninger, der har deres oprindelse i den levende natur, også har andre nyttige virkninger på jorden. Værdien af disse egenskaber ved organisk gødning kan vanskelig gøres op i penge.Gør jorden mere muldrig og fremmer bakterielivet i jorden. Lerjord bliver varmere og mere bekvem. Sandjord bliver mere vandholdende. Staldgødning og kompost  kan indeholde rester af syge planter frø af ukrudt. Champignonmuld er dog fri for ukrudt og sygdomme. Skal man købe samme mængde plantenæring i form af staldgødning, vil det veje mange gange mere.

Komposten er i stor udstrækning blevet anvendt som jordforbedringsmiddel, hvor det har været et behageligt materiale at arbejde med uden risiko for ammoniakudvinding, men næringsindholdet er ofte blevet undervurderet.